Photo Mechanic – Trình quản lý ảnh chuyên nghiệp

Photo Mechanic dùng để quản lý hình ảnh, bộ sưu tập ảnh và phân loại tất cả ảnh trên máy tính. Ngoài ra, nó còn tìm ra tấm ảnh tương tự để xóa hoặc di chuyển các ảnh sang nhiều thư mục khác nhau, có thể phân loại thành: mô tả ảnh, tiêu đề ảnh, từ khóa, .. Hơn nữa, chế độ View radical cho phép xem thông tin cụ thể nguồn gốc chụp bức hình đó như: ống kính, chế độ focus, độ tương phản…

Photo Mechanic 5

www.fshare.vn/file/FI2GVRWZ1RK9

Photo Mechanic 6.0

www.fshare.vn/file/NQGSD6EAXKS2

Photo Mechanic 6.0 (build 3331)_fix

www.fshare.vn/file/XIJVIMCI9JNE

Photo_Mechanic_6_3558

www.fshare.vn/file/TXZV6UJUE6E7

Photo_Mechanic_6_6.0__build_3954__158b808

www.fshare.vn/file/2AXKPOYKL27I

Photo_Mechanic_6_6.0__build_4155__e068498

www.fshare.vn/file/RZEP6CZN2YG4

Photo_Mechanic_6_6.0__build_4538__51e5663

www.fshare.vn/file/XG68DTUFB22V

Photo_Mechanic_6_6.0__build_5029_(4fe0625)

www.fshare.vn/file/4DB6L6VM6QYA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.