Download Phần mềm quản lý thiết bị iOS chuyên nghiệp “iMazing”

iMazing là ứng dụng giúp bạn quản lý thiết bị iOS của bạn. iMazing cho phép bạn truy cập hệ thống file, nhập/xuất danh bạ, tin nhắn, sao lưu hình ảnh, nhạc, video, ứng dụng…

iMazing thực sự là một công cụ rất mạnh. Người dùng có thể di chuyển nhiều loại dữ liệu từ bất kỳ các thiết bị nào: Mac hay PC, qua các USB tốc độ cao hay kết nối Wifi. Công cụ này có khả năng truy cập dễ dàng vào các tập tin như nhạc, video, hình ảnh, ghi chú, lịch sử cuộc gọi hay các tin nhắn, Voicemail và Voice Memos. Tất cả những nội dung này sẽ được sao lưu vào máy tính. Danh bạ liên hệ cũng được iMazing quản lý và có thể bổ sung, sao chép hay xóa trực tiếp từ ứng dụng mà không cần phải đồng bộ vào iTunes hay iCould…

iMazing_2.10.11408

www.fshare.vn/file/MLSVU9G9LYRN

iMazing 2.10.1 (11422) – Hỗ trợ iOS 13 and macOS 10.15 Catalina

www.fshare.vn/file/3PYID1RIY35A

iMazing_2.10.2

www.fshare.vn/file/BN36D2US8HFD

iMazing 2.10.3.11461

www.fshare.vn/file/5VNDLLZU3I1C

 iMazing_2.10.4.11513

www.fshare.vn/file/Z9148KS1GY5J

iMazing_2.10.5.11536

www.fshare.vn/file/CO37HITAQJ9E

iMazing_2.10.6

www.fshare.vn/file/5Y5IVL3C7QTK

iMazing_2.11.0

www.fshare.vn/file/5SAPH1GUMCLL

iMazing 2.11.1.13478

www.fshare.vn/file/L4J2EMKSX25C

iMazing 2.11.2.13553⁩

www.fshare.vn/file/8IPO34YA829W

iMazing_2.11.4

www.fshare.vn/file/V3FPYETPTQW3

iMazing_2.11.5__13649

www.fshare.vn/file/VOH2LJOJE42N

iMazing_2.11.6.13688

www.fshare.vn/file/H4RATZA6QX93

iMazing_2.11.7__13717 [tử bản này hỗ trợ macOS 11 Big Sur]

www.fshare.vn/file/L6UIOMSUK3GO

iMazing_2.11.8_www.fshare.vn/file/CESITC1QFMMW

iMazing 2.12.0

www.fshare.vn/file/Q1MU5TGGPW5P

iMazing 2.12.3

www.fshare.vn/file/FEDGUOJCUZ5H

iMazing 2.12.4

www.fshare.vn/file/A12YCKJRWXRP

iMazing 2.12.6

www.fshare.vn/file/T1B915CZPAZT

iMazing 2.12.7

www.fshare.vn/file/RWZXHD2V2C8T

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.