iStat Menus – Theo dõi hệ thống trên menubar

iStat Menus cho phép bạn giám sát máy tính ngay trên menubar của Mac OS. Bao gồm 8 tính năng bổ sung cho phép bạn theo dõi tất cả các khía cạnh của hệ thống.

Một vài tính năng nổi bật:

CPU – Theo dõi sự sử dụng cpu. 7 chế độ hiển thị, hỗ trợ multi core.

istat menus

Bộ nhớ – Theo dõi sự sử dụng bộ nhớ. 4 chế độ hiển thị.

Đĩa cứng – Theo dõi hoạt động và sự sử dụng đĩa cứng. 6 chế độ hiển thị, có thể ẩn ổ đĩa bạn không muốn theo dõi.

Mạng – Quản lý băng thông mạng hiện tại và toàn bộ, băng thông đỉnh điểm, địa chỉ ip, và có thể ẩn kết nối mạng mà bạn không muốn theo dõi.

Nhiệt độ – Theo dõi nhiệt độ của máy Mac. 2 chế độ hiển thị.

Quạt – Theo dõi tốc độ quạt của máy Mac. 2 chế độ hiển thị.

Bluetooth – Điều khiển trạng thái của bluetooth để quản lý pin Apple wireless keyboard hoặc mouse.

Ngày và tháng – Hiển thị ngày và tháng trên menubar. Đồng hồ thế giới giúp bạn theo dõi được đồng hồ của tất cả các nước trên toàn thế giới.

 Một số bạn tải về, cài đặt mở lên thấy báo trên 100 độ nói là phần mềm tào lao, báo sai. Tuy nhiên mặc định phần mềm để độ F. Các bạn cần chỉnh sang độ C (Như hình) 

iStat Menus 4.0.3.

www.fshare.vn/file/TH1Q59NJ1T/

Cập nhật bản 4.0.4

www.fshare.vn/file/TR7NWYYSNT/

Cập nhật bản 4.2.20

www.fshare.vn/file/T40HVK9P2T/

iStat Menus 5.10 (596)

www.fshare.vn/file/2J73KBKOGWWK

iStat Menus 5.11 b17

www.fshare.vn/file/HHMIBTXZTUKZ

iStat Menus 5.20

www.fshare.vn/file/BTY26D1QGORL

iStat Menus 5.20

www.fshare.vn/file/BTY26D1QGORL

iStat Menus 5.20 (684)

www.fshare.vn/file/XU5VPNW9CLNB

iStat Menus 5.20 (687)

www.fshare.vn/file/6Z9WM38N94IX

iStat Menus 5.20 (689)

www.fshare.vn/file/CDI62KDTTBV7

iStat Menus 5.30 (696)

www.fshare.vn/file/SX12YCI9HC1U

iStat Menus 5.30 (704)

www.fshare.vn/file/RK718RY95OMV

iStat Menus 5.31

www.fshare.vn/file/7F7JT8DYESIW

iStat Menus 5.32

www.fshare.vn/file/XMZU3I3KEYCJ

iStat_Menus_v5.32[726]

www.fshare.vn/file/A97XU76XZSTF

iStat_Menus_v5.32[730]

www.fshare.vn/file/565Y3B343QAW

iStat_Menus_v5.32[738]

www.fshare.vn/file/JIMDQ9SZA7TC

iStat Menus 6.00 (852)

www.fshare.vn/file/2A1XG3UOOZRH

iStat_Menus_v6.00[906][kèm Serial]

www.fshare.vn/file/3AWGASUM817O

iStat_Menus_v6.00[913][kèm Serial]

www.fshare.vn/file/ZSPW5OO7L4I1

iStat_Menus_6.10[965]

www.fshare.vn/file/HNJGFIXZSR7E

iStat_Menus_6.10[972]

www.fshare.vn/file/JAG9JPP3ZH52

iStat_Menus_6.2.0

www.fshare.vn/file/AG3VT9IIRZES

iStat_Menus_6.2.1

www.fshare.vn/file/4HWQRD7M94J3

iStat_Menus_6.3.1

www.fshare.vn/file/CW85PV2DCDKF

iStat Menus 6.31 (1107)

www.fshare.vn/file/JUF9RQ6CYKM4

iStat Menus 6.4

www.fshare.vn/file/QRGMJJUE3YAB

iStat_Menus_6.41.1137

www.fshare.vn/file/9RTIVL3DCCFR

iStat_Menus_6.50.1144 – Beta

www.fshare.vn/file/5JWPLJM7XSVP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.