Sublime Text là trình Code Editor đơn giản, gọn nhẹ nhưng lại rất mạnh mẽ, hỗ trợ gần như đầy đủ các ngôn ngữ lập trình hiện tại.

Following some of the great features that make Sublime Text stand out from other code editors:

 

Sublime_Text_4_Dev_build_4074

www.fshare.vn/file/KHD5AQMMYPDF

Sublime_Text_4_Dev_Build_4077

www.fshare.vn/file/7IQVXRQ42P6C

Sublime_Text_4.0_build_4081

www.fshare.vn/file/AFYCIALT4TJV

Sublime_Text_4.0_build_4083

www.fshare.vn/file/LCO6FGOTS8HI

Sublime_Text_4.0_build_4084

www.fshare.vn/file/PQ9T2KF56772

Sublime_Text_4_4085_Dev.

www.fshare.vn/file/8HHNLRSEC7OI

Sublime_Text_4_4087_Dev

www.fshare.vn/file/LHD2YCJF8KVE

Sublime_Text_4_4088_Dev

www.fshare.vn/file/K4KBIFC6KZZT

Sublime_Text_4_4090_Dev

www.fshare.vn/file/3SFJ3LG54VUA

Sublime_Text_4.0_Build_4093_Dev

www.fshare.vn/file/QX6QW29T62I4

Sublime_Text_4.0_Build_4094_Dev

www.fshare.vn/file/QQ9PLLWJNDMS