Download-cDock – Tùy chỉnh thanh Dock trên Mac

CDock là một ứng dụng nhỏ giúp bạn có thể tùy chỉnh thanh Dock trên mac Ó 10.9, 10.10 và 10.11 theo phong cách cá nhân của bạn, rất nhiều tùy chỉnh khá độc đáo đang chờ bạn khám phá.

cDock_1.1.3

www.fshare.vn/file/V6VOH2MN5IUF

cDock_3.0.4

www.fshare.vn/file/QGTIT9LXOB8X

cDock_3.0.8

www.fshare.vn/file/9N8XQKE2RHQZ

cDock_3.0.9

www.fshare.vn/file/L99AACLN8VGE

cDock_3.1.2 [Hỗ trợ Catalina]

www.fshare.vn/file/KG9L132O2V3F

cDock_4.2.2

www.fshare.vn/file/THK85S9L1ZP8

cDock_4.5.0

www.fshare.vn/file/VPP31LM26E9S

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.