Mặc định ổ cứng, usb… trên Mac luôn có các file .DS_Store lưu ẩn trong đó. BlueHarvest cho phép người dùng có thể:

Sử dụng menu context Finder đơn giản dựa vào việc dọn dẹp ổ cứng, folder và các file lưu trữ. Giúp thư mục trông gọn gàng hơn!
Chỉ hỗ trợ từ macOS Catalina về sau

BlueHarvest_8.0.1

www.fshare.vn/file/8DYG2NV72CDH

BlueHarvest_8.0.2

www.fshare.vn/file/BLPGX4D9XPEN

BlueHarvest_8.0.3

www.fshare.vn/file/ITCYKM5J17PP