BlueHarvest 8 – Loại bỏ file .DS_Store

Mặc định ổ cứng, usb… trên Mac luôn có các file .DS_Store lưu ẩn trong đó. BlueHarvest cho phép người dùng có thể:

  • Tự động loại bỏ các file “.DS_Store”.
  • Tự động loại bỏ các file Resource fork (._).
  • Loại bỏ các folder rác từ ổ cứng di động.
Sử dụng menu context Finder đơn giản dựa vào việc dọn dẹp ổ cứng, folder và các file lưu trữ. Giúp thư mục trông gọn gàng hơn!
Chỉ hỗ trợ từ macOS Catalina về sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.