Vào thứ Năm, ngày 10 tháng 11, Apple đã phát hành phiên bản beta cuối cùng của Mac OS Big Sur 11.1 cho các nhà phát triển đã đăng ký và những người thử nghiệm beta khác.

Trọng tâm lần này có vẻ là các bản sửa lỗi và bảo mật, vì vậy chúng tôi không mong đợi bất kỳ tính năng mới nào trong bản cập nhật tiếp theo cho macOS Big Sur sẽ được phát hành cho công chúng.

Nếu bạn muốn tham gia vào việc thử nghiệm phiên bản mới

Bạn có thể đăng ký Chương trình phần mềm Apple Beta . Ngoài các phiên bản mới của macOS, bạn cũng có thể thử nghiệm các phiên bản sắp tới của iOS, iPad OS, TV OS và Watch OS. Đọc: Cách tải macOS beta .

Mặt khác, nếu bạn muốn ngừng nhận bản cập nhật beta ngay bây giờ khi phiên bản cuối cùng của macOS Big Sur ở đây, hãy đọc: Cách ngừng nhận bản cập nhật Big Sur beta.