Theo thời gian Apple ngừng cung cấp phụ tùng thay thế cho các sản phẩm cũ. Nói chung, công ty đề nghị cung cấp phụ tùng thay thế cho máy Mac cho đến khi chúng được khoảng bảy tuổi, cho đến thời điểm đó chúng được coi là Vintage, nhưng sau đó công ty không còn hỗ trợ chúng nữa – gọi chúng là lỗi thời. Việc thiếu hỗ trợ một phần là do hết hàng và một phần là do các hệ điều hành mới nhất được hỗ trợ sẽ không chạy trên thiết bị nên Apple không thể đảm bảo an toàn cho thiết bị.