Adguard – Ứng dụng chặn quảng cáo hàng đầu trên Mac

Mặc dù Mac đã khá an toàn, tuy nhiên gần đây khá nhiều trang quảng cáo có kèm các plugin, phần mềm độc hại nếu bạn vô tình hoặc do nhầm lẫn mà bấm vô liên kết độc hại hoặc tải về phần mềm độc hại (ví dụ Mackeeper, Mac cleaner giả….) Adguard sẽ giúp bạn chặn các quảng cáo độc hại để chúng không hiện tra, nhờ đó bạn không còn bị click nhầm.

Ứng dụng còn có một điểm tuyệt vời là chặn quảng cáo trong các dịch vụ Video ví dụ: Youtube, Twitch hoặc bất kỳ website nào khác. Nhờ đó bạn có thể tập trung coi video mà không bị các quảng cáo làm phiền.

Ngoài ra Adguard cũng chặn cả quảng cáo trên Facebook, nhờ đó bạn có thể tập trung theo dõi các dòng status của bạn bè chứ không phải các biểu ngữ quảng cáo tràn ngập trên Facebook hiện nay.

Tính năng chính:

Ad Blocker. Subtle filtering of all incoming traffic, and what is more, ads are blocked before they load to the page.
-Browsing Security. Adguard checks every page for any malicious content using our databases, and blocks requests from potentially dangerous ones.
-Privacy Protection. Any counters and tracking instruments will be blocked by powerful Spyware filter. With Adguard you can stop worrying for the privacy of your actions on the Internet.
-Adguard works in all browsers. Safari, Chrome – you name it. No exceptions.
-Easy to install. A couple of clicks, and your Mac is protected from ads. You don’t have to struggle with overcomplicated settings – just surf the net and Adguard will do all the work.
-Blocking video ads. Any video ad, on any site – Adguard will block it.
-Application filtering. Adguard is more than just an addon for browser. It can help you to get rid of ads in any app on your Mac.
-Is supported in all OS X versions from 10.7 64-bit and higher.
-Adguard has intuitive and simple UI with such additional features like Adguard Assistant and filtering log.
-Daily ad filters and phishing databases updates.

More info: adguard.com/en/adguard-mac/overview.html

Adguard_2.4.8.797

www.fshare.vn/file/SLDPAZU2GTHN

Adguard_2.4.9.802_nightly

www.fshare.vn/file/9HFEEI5XXKU8

Adguard_2.5.0.838_nightly

www.fshare.vn/file/7VKVINESIUIN

Adguard_2.5.0.844_nightly

www.fshare.vn/file/ZA29T3MLT5Y6

Adguard_2.5.0.849_nightly

www.fshare.vn/file/4HR2SK4NMYLW

Adguard 2.5.0.864 nightly

www.fshare.vn/file/3RBZQHXXLVF7

Adguard 2.5.0.874 nightly

www.fshare.vn/file/TR68DXBG2MRN

Adguard 2.5.0.876 nightly

www.fshare.vn/file/YETOMU4Q2RFI

Adguard 2.5.0.879 nightly

www.fshare.vn/file/62J9DSNJKWJQ

Adguard 2.5.0.887 nightly

www.fshare.vn/file/KCP7NCH3SEB3

Adguard 2.5.0.892 nightly

www.fshare.vn/file/B6NJGC5C2YG1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.